Baja logo with dove

A Golgota Amerikában

A Golgota Keresztény Gyülekezet (Calvary Chapel) gyökerei a 60-as évek Amerikájába nyúlnak vissza, amikor Isten egy huszonöttagú, bezárás elõtt álló kis gyülekezetben nagy dolgokat kezdett tenni. A Calvary Chapel legfõbb vonzereje egyrészt abban az egyszerû módszerben rejlett, hogy tanítói az egész Bibliát könyvrõl könyvre, fejezetrõl fejezetre, versrõl versre végigmagyarázták, másrészt abban, hogy külsõségekben hajlandók voltak nyitni a fiatalok felé.

A következõ húsz évben Isten nagyon sok olyan embert vonzott ehhez a gyülekezethez, akik korábban más egyházakat azok hagyomány- és formatisztelete miatt elutasítottak. Kezdetben elsõsorban olyan "hippi" fiatalok ezrei tértek meg, akik a szabad szerelembõl, a kábítószerekbõl és végül a keleti misztikából is kiábrándulva egyfajta szellemi senkiföldjén tengették az életüket. Isten befogadta azokat is, akiket a társadalom megvetett.

A Calvary Chapel nem egy meglevõ felekezetbõl szakadt ki, hanem egy felekezeti határokat átlépõ lelki ébredésnek a gyümölcse. Hitvallása a Biblián alapszik, de nincs minden gyülekezet számára kötelezõ általános szabályzata, sem bejegyzett tagsága.

A Calvary Chapel egy másik protestáns egyház pásztorának a meghívására 1991 óta szolgál Magyarországon, és 1994 óta Golgota Keresztény Gyülekezet néven bejegyzett egyházként mûködik.